آخرین اخبار : 

آیا برای فرزندانمان موبایل بخریم؟

سن مناسب برای خرید موبایل چه سنی است؟ آیا برای فرزندانمان موبایل بخریم؟ در جواب باید گفت: موبایل هم مثل همه وسایل هوشمند دیگر دو بعد مثبت و منفی دارد، یعنی هم می‌توان از آن استفاده مثبت کرد و هم می‌توان استفاده منفی کرد. والدین در تهیه این وسیله برای فرزندانشان دارای دو رویکرد هستند، برخی به طور کلی با خرید این ...

ورزش و تفریح ارزان‌ترین راه‌ درمان افسردگی

با صورت رنگ‌پریده، خسته، مضطرب، نگران و افسرده مراجعه کرده بود به مرکز مشاوره. می‌گفت از این زندگی خسته شده؟ دچار افسردگی و ... شده است؟ میل به هیچ‌ کاری ندارد! پرسیدم ورزش می‌کنی؟ اهل تفریح و مهمانی هستی؟ حدسم درست بود. جوابش منفی بود و بهانه‌های مختلفی برای ورزش نکردن و تفریح نرفتن داشت. متأسفانه اکثر افرادی که دچار ...

چک کردن موبایل و کتک زدن همسر

خانمی همراه با همسرش به مرکز مشاوره آمده بود، خسته و افسرده. می‌گفت همسرش با خانم‌های فامیل و .... خیلی راحت است، شوخی می‌کند و .... می‌گفت یکی دو بار سراغ گوشی همسرش رفته و متوجه شده که ...... بعد از آن دعوایشان شده است؛ شوهرش هم عصبانی شده و او را کتک زده است. همسرش هم نشسته بود، می‌گفت ...

چرا مهریه زن را نقدی نمی‌گیرند

مهریه مهری❓چرا مهريه زن را نقد نمی‌گیرند تا مردم مهریه‌های سنگين و غيرقابل پرداخت را قرار ندهند؟ ✅اين مسأله در زماني درست است كه دین از ابتدا مقدار معین را برای مهریه لازم دانسته باشد. ✅ولی شارع مقدس مصلحت ندانسته و لازم نديده است كه آزادي‏هاي فردي را در اين زمينه محدود کند. ✅ از سوی دیگر، بالا بردن مهريه براي جلوگيري از ...

مهر السنه«مهریه حضرت زهرا»

مهریه ❓درباره روايت«اگر مهريه دختر بيش از پانصد درهم باشد، جفا شده» توضيح دهيد. ✅ مفاد روايت نه وجوب پانصد درهم بودن مهريه بلكه تشویق مردم به کم گرفتن مهریه و به‌ویژه رعايت مهر السنه حضرت زهرا«معادل پانصد درهم» است. ✅ وقتي مهر سبک شد توقع جهيزيه کم‌تر و ساير الگوهاي رفتاري در زندگي مشترك به گونه ارزشي تنظيم می‌شود. ✅ روايت در ...
رفتن به نوارابزار