آخرین اخبار : 

Monthly Archives: آبان ۱۳۹۳

خانمم بیش از اندازه سختگیر است و مرا عصبانی می‌کند

یکی از مراجعان از سختگیری‌های بیش از اندازه همسرش نگران، عصبانی و ناراحت است، می‌گوید خانمم مدام گوشی‌ام را چک می‌کند، به من گیر می‌دهد، به رابطه من و دوستانم گیر می‌دهد، سخت‌گیری بیش از اندازه‌اش من را عصبانی و پرخاشگر می‌کند و ..... این قصه زندگی بسیاری از خانواده‌ها است. زنان و شوهرانی که همدیگر را درک نمی‌کنند و نمی‌شناسند، ...

شوهرم نسبت به من شکاک و بدبین است

خانمی در مراجعه به مرکز مشاوره اظهار می‌داشت که شوهرم نسبت به من شکاک و بدبین است. نسبت به کارهای من ایراد می‌گیرد. گوشی مرا چک می‌کند. وقتی از خانه بیرون می‌روم مدام به من زنگ می‌زند و زندگی را برای من سیاه کرده است. با شوهر بدبینم چه کنم؟ افراد شکاک، بدگمان یا بدبین نسبت به میزان شک و بدبینی ...
رفتن به نوارابزار