آخرین اخبار : 

تفاوت ویژگی های زنان و مردان

تفاوت ویژگی های زنان و مردان

www.atregoleyas.ir نظام خانواده در اسلام ـ زنان به گفت و گو علاقه مندند و با بیان مسایل، از فشار ناراحتی خود می کاهند. مردان سکوت را دوست دارند و به تنهایی به حل مسایل خود می پردازند. یکی از شگفتی های آفرینش، وجود تفاوت ها بین زنان و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران، پس از بررسی و تحقیق های متعدد، ...
رفتن به نوارابزار