آخرین اخبار : 

غرفه داری

درقسمت سایر مشاغل«دختران اجاره ای» را دنبال کنید!

www.atregoleyas.ir نظام خانواده در اسلام ـ گاهی اجاره در اجاره می شود. گاهی پا از این هم فراتر گذاشته می شود. تا جایی که حتی به نمایشگاههای کشورهای حاشیه ی خلیج فارس هم سفر میکنند. کافی است پا به نمایشگاه ها بگذارید و در غرفه های مختلف دخترانی را ببینید که به اصطلاح خودمان «ترگل ورگل» در پشت کانترها ایستاده اند و ...
رفتن به نوارابزار