آخرین اخبار : 

هدف از ازدواج

بحران جنسی در جامعه ایرانی/ هدف از ازدواج چیست؟

کشور با وجود دارا بودن آموزه‌های دینی قوی درباره ازدواج و مغضوب بودن طلاق امروزه با بحران‌هایی همچون طلاق، طلاق عاطفی و ازدواج سفید رو‌به‌رو شده است. یکی از مسائلی که سبب افزایش طلاق در جامعه شده است؛ نداشتن هدف مناسب برای ازدواج یا داشتن اهداف نا مناسب است. مهم‌ترین هدف برای ازدواج پاسخ به نداي فطرت و نيازهاي(روحي، رواني، جسمي) طبيعي ...
رفتن به نوارابزار